La URL reconeix dos nous grups de recerca de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
02.03.2020

La Universitat Ramon Llull (URL) ha reconegut dos nous grups de recerca de la Facultat: el Grup de Recerca en Farmacoteràpia, Genòmica i Exposòmica (PHAGEX), dirigit per la Dra. Conxita Mestres, com a investigadora principal; i el Grup de Recerca Salut Global, Gènere i Societat (GHenderS), que lidera el Dr. Ramón Escuriet-Peiró.

El PHAGEX té com a objectius principals la creació de projectes de recerca multidisciplinaris, combinant la farmacologia, la genòmica i els factors ambientals, així com la millora de la seguretat i eficàcia dels tractaments farmacològics. En aquest sentit, les principals línies d’investigació que desenvoluparà el grup són: la farmacogenòmica i exposòmica, per a l'optimització terapèutica; la prevenció i reducció de toxicitat i reaccions adverses a medicaments; i la farmacoteràpia i l’ambient com a determinants de la salut.

Formen part del grup, les investigadores i professores del Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna, Maria Jesús Arranz, Juliana Salazar, Maria Foraster, Pilar Gascón i Marta Hernández, i Conxita Mestres, degana de la Facultat, com a investigadora principal.

D’altra banda, el Grup de Recerca Salut Global, Gènere i Societat, GHenderS, treballarà en diferents línies de recerca. D’una banda, la salut sexual i reproductiva, fent èmfasi en l’atenció a l’exploració, anàlisi i avaluació dels resultats en salut des de la perspectiva de l’organització dels serveis de salut, les cultures organitzacionals dels serveis i de les polítiques de salut. Una segona línia matriu és la que fa referència a gènere i salut, explorant l’impacte de les polítiques de gènere, l’organització dels serveis i de les intervencions sobre els resultats en salut. I, també, el grup posarà l’accent en els aspectes socials, amb l’exploració dels determinants socials, el context cultural amb perspectiva de gènere i els seus impactes potencials sobre la salut de les persones.

Els membres del GHenderS, ja han participat conjuntament en diferents estudis, concretament en l’estudi MidconBirth, des de l’any 2017 i, amb la constitució i reconeixement del grup, ja s’han iniciat noves propostes d’investigació. El grup està constituït per les investigadores i professores de la Facultat, Olga Canet, Inés Ramírez i Anna Martin, i investigadors vinculats a entitats del camp de la salut, Ana Pilar Betrán, Mercedes Pérez-Botella, Xavier Espada, Gillermo Carroli, Margarita Garcia de Vicuña, Herminia Biescas, Rafael Vila, Ruth Barrio, Lorena Mercedes Binfa, Josep M Garcia Alamino i Rocio Casañas.

Amb aquests, ja són tres els grups oficials de recerca de la Facultat. El primer grup va constituir-se el 2018, el Global Research on Wellbeing, GroW, liderat per la investigadora i professora de Blanquerna-URL Elena Carrillo, i que està reconegut com a grup emergent per la Generalitat de Catalunya. L’objectiu principal és contribuir a la millora de la salut i benestar poblacional, desenvolupant accions de recerca, formació i transferència de coneixement entorn de la promoció de la salut, prevenció i tractament de la malaltia des d'una perspectiva interdisciplinària i participativa.