EIDOS: Estudis de cultura i comunicació

recerca

Ens trobem en ple procés de canvi històric i assistim al naixement d'un nou paradigma cultural. La revolució digital ha trasbalsat el món de la cultura i de la comunicació. El grup de recerca EIDOS és una xarxa  d’investigació de caire interdisciplinari, formada per especialistes que provenen del camp de la sociologia, la història, la filosofia i la teoria de la comunicació. EIDOS té per objecte l’estudi dels canvis culturals produïts en la societat contemporània i que comporten la creació de nous continguts i noves formes d’accés i participació cultural.