GRECPRP: Estratègia i creativitat en Publicitat i Relacions Públiques

recerca

La mediatització de la societat contemporània obliga les empreses i les institucions a tenir cura de les formes amb les quals es comuniquen amb els seus públics. L’entorn d’incertesa econòmica i la multiplicitat de canvis culturals que vivim (globalització, desintermediació, fragmentació de les identitats…) ens col·loquen davant de grans reptes per gestionar la comunicació corporativa i canalitzar la creativitat, el talent i la innovació. Situar el consumidor al centre del debat al voltant d’aquests canvis pot ser la clau per incrementar l’efectivitat de les campanyes publicitàries i les accions de relacions públiques. De les seves percepcions i necessitats dependrà la materialització dels ideals de consum sostenible i socialment responsable.

Amb una visió enfocada en la cultura de la sostenibilitat, la recerca dels investigadors del Grup Estratègia i Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques s’endinsa en els àmbits de la creativitat, l’ànalisi del comportament dels públics i l’estudi dels processos de creació de marques. L’objectiu que ens marquem és contribuir a respondre a qüestions com: Es pot orientar la creativitat i l’originalitat cap a la utilitat i l’accionabilitat (actionability) dins de les empreses i les organitzacions? Quins paràmetres ajuden a mesurar i gestionar la seva efectivitat? Com es pot descriure i transmetre el coneixement tàcit per connectar les organitzacions amb els públics?