professors

Professors

-

patriciapp3@blanquerna.edu
rachelmaryp@blanquerna.edu
marcospl@blanquerna.edu
jameswilliampg@blanquerna.edu
alejandropm3@blanquerna.edu
mireiapr4@blanquerna.edu
ibanrb@blanquerna.edu
jaumerb@blanquerna.edu
albarp@blanquerna.edu
lluisrm@blanquerna.edu
carlesrf@blanquerna.edu
jaumers@blanquerna.edu
pedrorc@blanquerna.edu
claudiarh@blanquerna.edu
josepmariarb1@blanquerna.edu
marcrb@blanquerna.edu
jordirs@blanquerna.edu
joseprr@blanquerna.edu
francescromeut@blanquerna.edu
marcrs@blanquerna.edu
carlesrc@blanquerna.edu
claudias@blanquerna.edu
sergisb@blanquerna.edu
albasg@blanquerna.edu
joanss@blanquerna.edu

Pàgines