DS0Y0WE

Yvonne MariaDonders

yvonnemariad@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Relacions Internacionals