CO0G0OC

VíctorCurtoGordo

victorcg@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting