WF0X0XF

Ursula FrancesWolf

ursulafrancesw@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Cinema i Televisió

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Periodisme

Grau en Comunicació Audiovisual

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI