WF0X0XF

Ursula FrancesWolf

ursulafrancesw@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting