BO0M1SN

SoniaBallanoMacías

soniabm@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Cinema i Televisió

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Periodisme