JL0V0ZT

Santiago JavierJustelVázquez

santiagojv@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster en Periodisme Internacional

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Cinema i Televisió

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme