JL0V0ZT

Santiago JavierJustelVázquez

santiagojv@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster en Periodisme Internacional

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Grau en Cinema i Televisió

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting