WD0K0UM

Richard MichaelWakefield-

richardmichaelw@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting