MS0M0NC

OscarMateosMartin

oscarmm2@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Estudis Avançats d'Afers Internacionals

Grau en Relacions Internacionals

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Màster en Periodisme Internacional

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI