EA0N0SR

NúriaEscalonaNicolas

nuriaen0@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting