PA0M0SQ

MiquelPeraltaMas

miquelperaltam@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Periodisme

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Grau en Comunicació Audiovisual

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Màster Universitari en Comunicació Política i Social