JY0Q0ZT

Mark TimothyJeffery

markjeffery@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Grau en Relacions Internacionals