LT0R0YI

MarionaLloretRodà

marionalr@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Màster Universitari en Estudis Avançats d'Afers Internacionals

Grau en Relacions Internacionals

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI