NC0W0ZW

Marie-HélèneNuc

mariehelenen@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Relacions Internacionals

Grau en Gestió de la Comunicació Global