PO0L0ZA

MarcosPoloLópez

marcospl@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Periodisme

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries