GA0J0ZR

MarcosGarcíaJerez

marcosgj@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster en Comunicació Esportiva

Grau en Relacions Internacionals