GA0M0EM

Luis MiguelGarciaMarrasé

lluismiquelgm@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa