RR0M1SU

Lluis MiquelRecoderMiralles

lluisrm@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Relacions Internacionals