CA0G0AP

Juan PabloCapillaGarcia

pablocg@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Relacions Internacionals

Màster en Periodisme i Relacions Internacionals

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Periodisme

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Màster Universitari en Comunicació Política i Social