CA0G0AP

Juan PabloCapillaGarcia

pablocg@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster en Periodisme Internacional

Grau en Periodisme

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Comunicació Audiovisual