MO0S0ZL

Josep LluísMicóSanz

joseplluisms@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa