RM0R0ZE

José AntonioRomRodríguez

joseprr@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries