CH0A0ER

JorgeCoderchAllué

jorgeca@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Infantil

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Educació Primària

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa