CL0L1ZR

JordiCollellLópez

jordicl2@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Grau en Comunicació Audiovisual