AR0Q0ZR

JordiAlcoverQuilez

jordi@mediatic.cat
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Màster Universitari en Comunicació Política i Social