NO0R1SQ

JoaquinNogueroRibes

joaquimnr@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Grau en Cinema i Televisió

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Periodisme