NO0R1SQ

JoaquinNogueroRibes

joaquimnr@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Grau en Comunicació Audiovisual

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa