CO0V0SU

JoaquimCalvoVergés

joaquimcv1@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting