TS0P0LO

Joan JosepTharratsPascual

joantp@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Cinema i Televisió

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa