FA0G0NA

Joan FrancescFondevilaGascón

joanfrancescfg@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting