BH0G0AU

JoanBoschGarcia

joanbg@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Grau en Periodisme

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa