BH0G0AU

JoanBoschGarcia

joanbg@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa