DN0M0ZV

JavierDuranMuñoz

xavierdm@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting