BT0B0SU

JaumeBenetBusquets

jaumebb@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Comunicació Audiovisual