BT0B0SU

JaumeBenetBusquets

jaumebb@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Grau en Comunicació Audiovisual

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa