RE0S0ZU

Jaime MiguelRisqueteSánchez

jaumers@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Cinema i Televisió

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa