NI0E0AC

JacintNiquiEspinosa

jacintne@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa