MO0Q0WR

GiorgiaMiotto

giorgiam@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Relacions Internacionals

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries