PZ0T1AR

GeorginaFerriTordera

georginaft@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa