VA0E0AV

Francisco JavierVegaEsquerra

xavierve@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Màster Universitari en Comunicació Política i Social