BT0A0AN

FranciscoBurguetArdiaca

francescba@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Periodisme

Grau en Publicitat i Relacions Públiques