VA0M0AN

Francesc XavierVilallongaMontaña

pacvm@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

DEU en Guió i Realització de programes d'humor per a Ràdio i Televisió

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Màster en Producció Executiva Audiovisual

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Grau en Comunicació Audiovisual