SZ0W0WR

FerranSáezMateu

ferransm@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Grau en Cinema i Televisió

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Doctorat en Comunicació

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Grau en Comunicació Audiovisual

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa