SZ0W0WR

FerranSáezMateu

ferransm@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Comunicació Audiovisual

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Relacions Internacionals

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting