DE0A0EN

Fernandode FelipeAllué

fernandofa@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Cinema i Televisió

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització