AR0T0AT

EsterAlmenarTaya

esterat1@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Comunicació Audiovisual

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa