YE0P0RE

ElenaYestePiquer

elenayp@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Grau en Cinema i Televisió

Grau en Periodisme

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Grau en Comunicació Audiovisual

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Doctorat en Comunicació

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme