SR0L0AU

EduardSolerLecha

eduardsl@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Estudis Avançats d'Afers Internacionals

Grau en Relacions Internacionals