AE0A1NA

Cristian MarcAlegreAnton

cristianmarcaa@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Publicitat i Relacions Públiques