SA0J0ZR

CarlotaSubiranaJiménez

carlasj@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Comunicació Audiovisual