ME0S0RR

CarlosMonteSalvador

carlosms1@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Cinema i Televisió

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Periodisme

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting