ME0S0RR

CarlosMonteSalvador

carlosms1@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Comunicació Audiovisual