MA0O0SO

Bartolomé JoséMoyaOlives

bartolomejosemo@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Publicitat i Relacions Públiques