SR0A0AQ

AníbalSalazarAnglada

anibalsa@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Comunicació Audiovisual

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI